Werken in de hitte, de juridische kaders

Geplaatst op

Een enkele keer komt het voor dat het KNMI code rood afgeeft. Er is dan sprake van een officieel weeralarm. Wat is het effect daarvan op de werkrelatie? De Arbeidsomstandighedenwet geeft aan welke veiligheidsmaatregelen een werkgever moet treffen bij extreem warm weer. Een te warme werkplek kan immers een gevaar opleveren voor de gezondheid van […]

Arbeidsrecht 2019 voor de professional (inclusief Wab)

Geplaatst op

Het boek Arbeidsrecht 2019 voor de professional is nagenoeg gereed. Vanaf 30 augustus 2019 kunnen er bestellingen worden geplaatst. Het boek is bijgewerkt met actuele wet- en regelgeving waarbij ook de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) uitgebreid wordt behandeld. Ook de jurisprudentie van het afgelopen jaar is er in opgenomen. Een waardevol boek voor iedere […]

Algemene voorwaarden

Geplaatst op

Als algemene voorwaarden hanteer ik de voorwaarden van NEVOA. Deze kunt u vinden op mijn pagina algemene voorwaarden. Daarnaast kunt u deze voorwaarden bekijken en downloaden door op onderstaande link te klikken: Algemene-voorwaarden-NEVOA-versie-september-2018