Corona: premiedifferentiatie WW

Geplaatst op

Uitstel coulanceregeling tot 1 juli 2020 U hebt tot 1 juli 2020 in plaats van 1 april 2020 de tijd om te voldoen aan de administratieve vereisten voor de lage WW-premie. U moet op de loonstrook vermelden of er een schriftelijke arbeidsovereenkomst (of schriftelijk addendum bij de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst) is overeengekomen en u moet in […]

Geheimhoudingsbeding – mondje dicht

Geplaatst op

Noodzaak geheimhouding Een werkgever wil niet dat een werknemer bepaalde bedrijfsgeheimen aan de grote klok hangt. Hij wil uiteraard graag dat werknemers met bedrijfsinformatie vertrouwelijk omgaan. Informatie is vertrouwelijk op het moment dat de werkgever dit uitdrukkelijk heeft verklaard of indien de werknemer dit redelijkerwijs uit de omstandigheden behoorde af te leiden. Verstrekt een werknemer […]

Werken in de hitte, de juridische kaders

Geplaatst op

Een enkele keer komt het voor dat het KNMI code rood afgeeft. Er is dan sprake van een officieel weeralarm. Wat is het effect daarvan op de werkrelatie? De Arbeidsomstandighedenwet geeft aan welke veiligheidsmaatregelen een werkgever moet treffen bij extreem warm weer. Een te warme werkplek kan immers een gevaar opleveren voor de gezondheid van […]

Algemene voorwaarden

Geplaatst op

Als algemene voorwaarden hanteer ik de voorwaarden van NEVOA. Deze kunt u vinden op mijn pagina algemene voorwaarden. Daarnaast kunt u deze voorwaarden bekijken en downloaden door op onderstaande link te klikken: Algemene-voorwaarden-NEVOA-versie-september-2018