Uncategorized

Corona: premiedifferentiatie WW

Uitstel coulanceregeling tot 1 juli 2020

U hebt tot 1 juli 2020 in plaats van 1 april 2020 de tijd om te voldoen aan de administratieve vereisten voor de lage WW-premie. U moet op de loonstrook vermelden of er een schriftelijke arbeidsovereenkomst (of schriftelijk addendum bij de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst) is overeengekomen en u moet in de loonaangifte met een indicatie Ja/Nee aangeven of hiervan sprake is. Via het digitaal verzekeringsbericht van UWV kan de werknemer controleren of de aard van het contract juist in de loonaangifte is opgenomen.

Dit betekent dat u  tot 1 juli 2020 de lage WW-premie mag afdragen. Dit geldt ook als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (geen oproepovereenkomst!) nog niet schriftelijk is vastgelegd. Of als de arbeidsovereenkomst of het addendum nog niet door beide partijen is ondertekend. In zulke situaties kunt u in de loonaangifte over die tijdvakken de indicatierubriek ‘schriftelijke arbeidsovereenkomst’ vullen met ‘ja’. Ook een digitale handtekening volstaat, evenals instemming via de e-mail of in een HR-systeem.

Let op!

Deze coulance geldt alleen voor arbeidsovereenkomsten van werknemers die voor 1 januari 2020 in dienst zijn getreden. Voor andere arbeidsovereenkomsten geldt de coulance niet.